• Themify

Arrows & Direction Icons

ti-arrow-up
ti-arrow-right
ti-arrow-left
ti-arrow-down
ti-arrows-vertical
ti-arrows-horizontal
ti-angle-up
ti-angle-right
ti-angle-left
ti-angle-down
ti-angle-double-up
ti-angle-double-right
ti-angle-double-left
ti-angle-double-down
ti-move
ti-fullscreen
ti-arrow-top-right
ti-arrow-top-left
ti-arrow-circle-up
ti-arrow-circle-right
ti-arrow-circle-left
ti-arrow-circle-down
ti-arrows-corner
ti-split-v
ti-split-v-alt
ti-split-h
ti-hand-point-up
ti-hand-point-right
ti-hand-point-left
ti-hand-point-down
ti-back-right
ti-back-left
ti-exchange-vertical

Web App Icons

ti-wand
ti-save
ti-save-alt
ti-direction
ti-direction-alt
ti-user
ti-link
ti-unlink
ti-trash
ti-target
ti-tag
ti-desktop
ti-tablet
ti-mobile
ti-email
ti-star
ti-spray
ti-signal
ti-shopping-cart
ti-shopping-cart-full
ti-settings
ti-search
ti-zoom-in
ti-zoom-out
ti-cut
ti-ruler
ti-ruler-alt-2
ti-ruler-pencil
ti-ruler-alt
ti-bookmark
ti-bookmark-alt
ti-reload
ti-plus
ti-minus
ti-close
ti-pin
ti-pencil
ti-pencil-alt
ti-paint-roller
ti-paint-bucket
ti-na
ti-medall
ti-medall-alt
ti-marker
ti-marker-alt
ti-lock
ti-unlock
ti-location-arrow
ti-layout
ti-layers
ti-layers-alt
ti-key
ti-image
ti-heart
ti-heart-broken
ti-hand-stop
ti-hand-open
ti-hand-drag
ti-flag
ti-flag-alt
ti-flag-alt-2
ti-eye
ti-import
ti-export
ti-cup
ti-crown
ti-comments
ti-comment
ti-comment-alt
ti-thought
ti-clip
ti-check
ti-check-box
ti-camera
ti-announcement
ti-brush
ti-brush-alt
ti-palette
ti-briefcase
ti-bolt
ti-bolt-alt
ti-blackboard
ti-bag
ti-world
ti-wheelchair
ti-car
ti-truck
ti-timer
ti-ticket
ti-thumb-up
ti-thumb-down
ti-stats-up
ti-stats-down
ti-shine
ti-shift-right
ti-shift-left
ti-shift-right-alt
ti-shift-left-alt
ti-shield
ti-notepad
ti-server
ti-pulse
ti-printer
ti-power-off
ti-plug
ti-pie-chart
ti-panel
ti-package
ti-music
ti-music-alt
ti-mouse
ti-mouse-alt
ti-money
ti-microphone
ti-menu
ti-menu-alt
ti-map
ti-map-alt
ti-location-pin
ti-light-bulb
ti-info
ti-infinite
ti-id-badge
ti-hummer
ti-home
ti-help
ti-headphone
ti-harddrives
ti-harddrive
ti-gift
ti-game
ti-filter
ti-files
ti-file
ti-zip
ti-folder
ti-envelope
ti-dashboard
ti-cloud
ti-cloud-up
ti-cloud-down
ti-clipboard
ti-calendar
ti-book
ti-bell
ti-basketball
ti-bar-chart
ti-bar-chart-alt
ti-archive
ti-anchor
ti-alert
ti-alarm-clock
ti-agenda
ti-write
ti-wallet
ti-video-clapper
ti-video-camera
ti-vector
ti-support
ti-stamp
ti-slice
ti-shortcode
ti-receipt
ti-pin2
ti-pin-alt
ti-pencil-alt2
ti-eraser
ti-more
ti-more-alt
ti-microphone-alt
ti-magnet
ti-line-double
ti-line-dotted
ti-line-dashed
ti-ink-pen
ti-info-alt
ti-help-alt
ti-headphone-alt
ti-gallery
ti-face-smile
ti-face-sad
ti-credit-card
ti-comments-smiley
ti-time
ti-share
ti-share-alt
ti-rocket
ti-new-window
ti-rss
ti-rss-alt

Control Icons

ti-control-stop
ti-control-shuffle
ti-control-play
ti-control-pause
ti-control-forward
ti-control-backward
ti-volume
ti-control-skip-forward
ti-control-skip-backward
ti-control-record
ti-control-eject

Text Editor

ti-paragraph
ti-uppercase
ti-underline
ti-text
ti-Italic
ti-smallcap
ti-list
ti-list-ol
ti-align-right
ti-align-left
ti-align-justify
ti-align-center
ti-quote-right
ti-quote-left

Layout Icons

ti-layout-width-full
ti-layout-width-default
ti-layout-width-default-alt
ti-layout-tab
ti-layout-tab-window
ti-layout-tab-v
ti-layout-tab-min
ti-layout-slider
ti-layout-slider-alt
ti-layout-sidebar-right
ti-layout-sidebar-none
ti-layout-sidebar-left
ti-layout-placeholder
ti-layout-menu
ti-layout-menu-v
ti-layout-menu-separated
ti-layout-menu-full
ti-layout-media-right
ti-layout-media-right-alt
ti-layout-media-overlay
ti-layout-media-overlay-alt
ti-layout-media-overlay-alt-2
ti-layout-media-left
ti-layout-media-left-alt
ti-layout-media-center
ti-layout-media-center-alt
ti-layout-list-thumb
ti-layout-list-thumb-alt
ti-layout-list-post
ti-layout-list-large-image
ti-layout-line-solid
ti-layout-grid4
ti-layout-grid3
ti-layout-grid2
ti-layout-grid2-thumb
ti-layout-cta-right
ti-layout-cta-left
ti-layout-cta-center
ti-layout-cta-btn-right
ti-layout-cta-btn-left
ti-layout-column4
ti-layout-column3
ti-layout-column2
ti-layout-accordion-separated
ti-layout-accordion-merged
ti-layout-accordion-list
ti-widgetized
ti-widget
ti-widget-alt
ti-view-list
ti-view-list-alt
ti-view-grid
ti-upload
ti-download
ti-loop
ti-layout-sidebar-2
ti-layout-grid4-alt
ti-layout-grid3-alt
ti-layout-grid2-alt
ti-layout-column4-alt
ti-layout-column3-alt
ti-layout-column2-alt

Brand Icons

ti-flickr
ti-flickr-alt
ti-instagram
ti-google
ti-github
ti-facebook
ti-dropbox
ti-dropbox-alt
ti-dribbble
ti-apple
ti-android
ti-yahoo
ti-trello
ti-stack-overflow
ti-soundcloud
ti-sharethis
ti-sharethis-alt
ti-reddit
ti-microsoft
ti-microsoft-alt
ti-linux
ti-jsfiddle
ti-joomla
ti-html5
ti-css3
ti-drupal
ti-wordpress
ti-tumblr
ti-tumblr-alt
ti-skype
ti-youtube
ti-vimeo
ti-vimeo-alt
ti-twitter
ti-twitter-alt
ti-linkedin
ti-pinterest
ti-pinterest-alt
ti-themify-logo
ti-themify-favicon
ti-themify-favicon-alt

Theme Customizer

This customizer allows you to see the different variations of the EasyDev. Create your own visual style for every project you do!

Layouts

My New Awesome Title

And my cool subtitle